Strona główna / Aktualności

DOBRE PIERWSZE TRZY KWARTAŁY 2017 ROKU W GRUPIE KAPITAŁOWEJ STALEXPORT AUTOSTRADY

2017.11.09 / 12:36 | Aktualności

Większe przychody oraz większy zysk netto – w stosunku do ubiegłego roku – w pierwszych trzech kwartałach 2017 r. Grupa Stalexport Autostrady utrzymała trend wzrostowy w zakresie kluczowych wskaźników finansowych. Jest on wynikiem m.in. zwiększającego się systematycznie natężenia ruchu na autostradzie A4 Katowice-Kraków.

W pierwszych trzech kwartałach 2017 roku Grupa Kapitałowa Stalexport Autostrady osiągnęła przychody wynoszące około 240,8 mln zł i wypracowała zysk netto w wysokości 123,6 mln zł.

Natężenie ruchu na A4 Katowice-Kraków wrosło o 6,5 proc. w porównaniu do pierwszych dziewięciu miesięcy 2016 roku. W tym okresie z koncesyjnego odcinka autostrady A4 korzystało średnio 43,7 tys. pojazdów na dobę. Wzrost ten dotyczy zarówno samochodów osobowych (6,7 proc.), jak i ciężarowych (5,8 proc.).

Najistotniejszy wpływ na skonsolidowany wynik finansowy Grupy Kapitałowej miała działalność polegająca na zarządzaniu i eksploatacji autostrady A4 Katowice-Kraków, prowadzona przez należącą do Grupy spółkę Stalexport Autostrada Małopolska S.A. W ciągu trzech kwartałów 2017 roku przychody z tytułu poboru opłat za przejazd tym odcinkiem autostrady wyniosły 237,8 mln zł i wzrosły o 9,5 proc. w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego, co spowodowane zostało zarówno wzrostem natężenia ruchu, jak i zmianą wysokości opłat za przejazd dla pojazdów ciężarowych.

Przez dziewięć miesięcy tego roku koncesjonariusz rozwijał sprzedaż elektronicznego poboru opłat A4Go. Prowadzone były ważne inwestycje: rozbudowa węzła Rudno (już zakończona), modernizacja odwodnienia autostrady, wprowadzenie pierwszych elementów systemu zarządzania ruchem oraz prace utrzymaniowe – wymiana nawierzchni fragmentów obu jezdni autostrady.

Emil Wąsacz, Prezes Zarządu Stalexport Autostrady S.A. oraz Stalexport Autostrada Małopolska S.A.:

Stały wzrost ruchu na autostradzie A4 Katowice-Kraków, który jest dla nas źródłem dodatniej dynamiki wskaźników finansowych, już kilka lat temu spowodował konieczność podjęcia przez nas szeregu przedsięwzięć, których efektem jest szybszy przejazd przez bramki autostradowe. Uruchomiony przez nas, własny elektroniczny pobór opłat A4Go, sprawdza się jako zdecydowanie najszybszy i najwygodniejszy sposób wnoszenia opłaty za przejazd. Do tej pory rozdystrybuowaliśmy ponad 16 tys. urządzeń pokładowych. Tej metodzie płatności dedykowaliśmy specjalnie oznaczone, odrębne pasy ruchu na placach poboru opłat.

W tym roku kontynuujemy wymianę nawierzchni na obu jezdniach autostrady A4 Katowice-Kraków, na odcinkach modernizowanych ok. 10 lat temu. Prace prowadzone są w trybie, który pozwala na minimalizowanie utrudnień w ruchu i zachowanie dwóch pasów ruchu dla każdego kierunku jazdy.  W efekcie remontu wymianie poddane zostaną odcinki o łącznej długości ok. 60 km

###

Stalexport Autostrady S.A. pełni nadrzędną rolę w Grupie Kapitałowej koncentrującej swoją działalność na modernizacji i rozbudowie infrastruktury autostradowej. Firma, jako pierwsza w kraju, otrzymała koncesję na realizację pionierskiego projektu eksploatacji, przebudowy oraz przystosowania A4 Katowice-Kraków do wymogów płatnej autostrady. Filarami Grupy są: Stalexport Autostrada Małopolska S.A., koncesjonariusz autostrady A4 pomiędzy Katowicami a Krakowem oraz VIA4 S.A., operator tego odcinka. Wieloletnie doświadczenie Stalexport Autostrady S.A. oraz jej strategicznego inwestora – Atlantia S.p.A. pozwala Spółce oferować najwyższy standard usług na rynku autostradowym w Polsce i w Europie Środkowo-Wschodniej. Stalexport Autostrady S.A., będąca współwłaścicielem biurowca w centrum Katowic oraz spółki zarządzającej tą nieruchomością – Biuro Centrum Sp. z o.o., prowadzi również działalność związaną z wynajmem powierzchni biurowych i miejsc parkingowych.