Strona główna / Aktualności

GRUPA KAPITAŁOWA STALEXPORT AUTOSTRADY PODSUMOWUJE PIERWSZY KWARTAŁ 2018 ROKU

2018.05.10 / 12:55 | Aktualności

W pierwszym kwartale tego roku Grupa Kapitałowa Stalexport Autostrady utrzymała dobre wyniki. W porównaniu do analogicznego okresu 2017 roku wzrosło natężenie ruchu na autostradzie A4 Katowice-Kraków, zwiększyły się także przychody ze sprzedaży. Zysk netto ukształtował się na poziomie nieco niższym niż przed rokiem. 

W pierwszym kwartale 2018 r. Grupa Kapitałowa Stalexport Autostrady uzyskała przychody ze sprzedaży wynoszące ok. 75,9 mln zł tj. o 7,9 proc. wyższe niż w I kwartale roku 2017. Zdecydował o tym przede wszystkim wzrost przychodów osiągniętych z prowadzonej działalności autostradowej, związanej z zarządzaniem i eksploatacją autostrady A4 pomiędzy Katowicami a  Krakowem.

Średnie dobowe natężenie ruchu było o 5,3 proc. wyższe niż w analogicznym okresie 2017 r. i wyniosło blisko 41 tys. pojazdów. Wzrost ten dotyczył zarówno samochodów osobowych (o 5,4  proc.), jak i ciężarowych (o 4,7 proc.).

Koszt własny sprzedaży Grupy w ciągu I kwartału 2018 roku, przede wszystkim z uwagi na wzrost kosztu utworzenia rezerw ma wymianę nawierzchni jezdni, wzrósł do poziomu ok. 21,6 mln zł.

W analogicznym okresie 2017 roku koszt własny sprzedaży był niższy i wynosił ok. 10,5 mln zł, ponieważ dokonano wówczas rozwiązania części rezerwy w wyniku zmiany szacunków.

Pierwszy kwartał 2018 roku Grupa Kapitałowa Stalexport Autostrady zakończyła z zyskiem netto w wysokości ok. 35 mln zł, tj. o ok. 10,1% niższym niż w I kwartale roku ubiegłego.

###

Stalexport Autostrady S.A. pełni nadrzędną rolę w Grupie Kapitałowej koncentrującej swoją działalność na modernizacji i rozbudowie infrastruktury autostradowej. Firma, jako pierwsza w kraju, otrzymała koncesję na realizację pionierskiego projektu eksploatacji, przebudowy oraz przystosowania A4 Katowice-Kraków do wymogów płatnej autostrady. Filarami Grupy są: Stalexport Autostrada Małopolska S.A., koncesjonariusz autostrady A4 pomiędzy Katowicami a Krakowem oraz VIA4 S.A., operator tego odcinka. Wieloletnie doświadczenie Stalexport Autostrady S.A. oraz jej strategicznego inwestora – Atlantia S.p.A. pozwala Spółce oferować najwyższy standard usług na rynku autostradowym w Polsce i w Europie Środkowo-Wschodniej. Stalexport Autostrady S.A., będąca współwłaścicielem biurowca w centrum Katowic oraz spółki zarządzającej tą nieruchomością – Biuro Centrum Sp. z o.o., prowadzi również działalność związaną z wynajmem powierzchni biurowych i miejsc parkingowych.