Strona główna / Kontakt / Dane teleadresowe

Dane teleadresowe

Stalexport Autostrada Małopolska S.A.

ul. Piaskowa 20
41-404 Mysłowice

tel. 32 76 27 555
fax: 32 76 27 556

e-mail: a4@autostrada-a4.com.pl

Inspektor Ochrony Danych
Katarzyna Wojtaszyn
tel. 32 76 27 512
e-mail: inspektor@autostrada-a4.com.pl

Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

KRS 26895
NIP 634 22 62 054
Regon: 273796214

Kapitał zakładowy: 66.753.000,00 zł wpłacony w całości