Infrastruktura

Infrastruktura autostradowa na 61 km odcinku A4 od Węzła Murckowska w Katowicach do Węzła Balice obejmuje:

 •     8 węzłów autostradowych: Murckowska, Mysłowice, Brzęczkowice, Jeleń (obsługa kierunku do i z Katowic. Węzeł ten jest przewidziany do zamknięcia), Byczyna (obsługa kierunku do i z Krakowa), Balin, Chrzanów, Rudno,
 •     2 Place Poboru Opłat (PPO): w Mysłowicach z 20 punktami poboru (po 10 w każdym kierunku) oraz w Balicach z 10 punktami poboru (10 w kierunku do Katowic oraz 9 w kierunku do Krakowa)
 •     4 parkingi z toaletami (tuż za Placami Poboru Opłat),
 •     4 Miejsca Obsługi Podróżnych ze stacjami paliw, barami, sklepami, warsztatami drobnych napraw:
  2 w kierunku Krakowa: w Kępnicy i Morawicy (z motelami), 2 w kierunku Katowic: w Aleksandrowicach i Zastawiu (z motelem)
 •     2 obwody utrzymania autostrady: w Mysłowicach i Rudnie,
 •     Centrum Zarządzania Autostradą w Mysłowicach,
 •     sieć łączności autostradowej (magistrala o długości 60 km, pozwalająca na utrzymanie stałej łączności z punktami alarmowymi, obsługę telefoniczną obiektów autostradowych, nadzór i zarządzanie autostradą),
 •     kolumny SOS co dwa kilometry po obu stronach autostrady,
 •     5 stacji meteorologicznych zapewniających skuteczność działań prewencyjnych w ramach zimowego utrzymania autostrady,
 •     6 elektronicznych tablic informacyjnych,
 •     15 przejazdów awaryjnych,
 •     posterunek policji autostradowej w Balicach.