Inwestycje

Nakłady inwestycyjne

W pierwszym etapie przedsięwzięcia tj. do roku 2000 koncesjonariusz zainwestował ok. 193 mln zł. Inwestycje te obejmowały m.in. budowę systemu łączności autostradowej, budowę obwodu utrzymania, budowę parkingów i placów poboru opłat.

W latach 2000-2011 zainwestowano kolejne 575,5 mln zł. Środki te przeznaczono m.in. na wymianę nawierzchni, remont wybranych mostów i wiaduktów, budowę przejazdów awaryjnych, budowę systemu meteo, budowę drugiego obwodu utrzymania, budowę ekranów akustycznych.

Latach 2012 - 2016 m.in. na remonty obiektów mostowych, modernizację systemu odwodnienia autostrady, budowę ekranów akustycznych, poszerzenie Placów Poboru Opłat w Mysłowicach i Balicach, wymianeę urzadzeń poboru opłat, przebudowę kilku węzłów autostradowych przeznaczono kwotę ok. 188,7 mln zł.

W roku 2017 nakłady inwestycyjne wyniosły blisko 44 mln zł i obejmowały zakończenie rozbudowy węzła Rudno, zakończenie wymiany urządzeń poboru opłat wraz z uruchomieniem elektronicznego poboru opłat A4Go oraz budowę ekranów akustycznych.

W roku 2018 w infrastrukturę autostradową zainwestowano ok. 31 mln zł. Inwestycje te obejmowały m.in.  modernizację odwodnienia i budowę kolejnych ekranów akustycznych.