Inwestycje

Nakłady inwestycyjne

W pierwszym etapie przedsięwzięcia tj. do roku 2000 koncesjonariusz zainwestował ok. 193 mln zł. Inwestycje te obejmowały m.in. budowę systemu łączności autostradowej, budowę obwodu utrzymania, budowę parkingów i placów poboru opłat.

W latach 2000-2011 zainwestowano kolejne 575,5 mln zł. Środki te przeznaczono m.in. na wymianę nawierzchni, remont wybranych mostów i wiaduktów, budowę przejazdów awaryjnych, budowę systemu meteo, budowę drugiego obwodu utrzymania, budowę ekranów akustycznych.

W roku 2012 na remonty obiektów mostowych, modernizację systemu odwodnienia autostrady w Balicach, budowę ekranu akustycznego w Jaworznie oraz poszerzenie Placu Poboru Opłat w Mysłowicach przeznaczono kwotę ok. 63 mln zł.

Nakłady inwestycyjne w roku 2013 wyniosły łącznie 29 mln zł. Zakończono modernizację obiektów mostowych, poszerzono Plac Poboru Opłat w Balicach, wybudowano kolejne ekrany akustyczne w województwie małopolskim, rozpoczęto modernizację odwodnienia autostrady w województwie śląskim oraz realizowano prace związane z wymianą urządzeń poboru opłat.

W roku 2014 nakłady inwestycyjne wyniosły 41 mln zł. Kontynuowano realizację kontraktu na wymianę urządzeń poboru opłat, modernizowano odwodnienie w woj. śląskim, rozpoczęto budowę ekranów akustycznych na terenie woj. małopolskiego i modernizację ekranu w woj. śląskim.

W roku 2015 nakłady inwestycjne wyniosły 18,7 mln zł i objęły dalsze prace związane z wymianą urządzeń poboru opłat, budowę ekranów akustycznych, przebudowę węzłów Mysłowice i Rudno. Z kolei w 2016 roku nakłady inwestycyjne wyniosły 37 mln zł i dotyczyły m.in. modernizacji odwodnienia w woj. śląskim oraz rozbudowy węzła Mysłowice.