Strona główna / O A4 Katowice-Kraków / Infrastruktura / Obwody utrzymania autostrady

Obwody utrzymania autostrady

Przy A4 Katowice-Kraków znajdują się 2 obwody utrzymania autostrady:

  •     w Mysłowicach,
  •     w Rudnie

Zgromadzono tam materiały oraz sprzęt do całorocznego zapewnienia przejezdności autostrady oraz utrzymania infrastruktury autostradowej.