Place poboru opłat

2 Place Poboru opłat

  •     Mysłowice - 20 punktów poboru opłat (po 10 w każdym kierunku), w tym 2 bramki przeznaczone wyłacznie dla elektronicznego poboru opłat A4Go
  •     Balice - 19 punktów poboru opłat (10 w kierunku do Katowic i 9 w kierunku do Krakowa), w tym 2 bramki przeznaczone wyłacznie dla elektronicznego poboru opłat A4Go

Przy ww. placach poboru zlokalizowano Punkty Obsługi Klienta, gdzie można nabyć karty zbliżeniowe kartA4 oraz urządzenia pokładowe A4Go.

Więcej informacji: https://www.autostrada-a4.com.pl/oplaty/a4go_elektroniczny_pobor_oplat