Planowane

W dalszych etapach przedsięwzięcia zrealizowane zostaną następujące inwestycje:

  •     budowa kolejnych ekranów akustycznych,
  •     budowa kolejnych Miejsc Obsługi Podróżnych,
  •     przebudowa Węzła Byczyna,
  •     remonty kapitalne jezdni autostrady,
  •     wymiana urządzeń telekomunikacyjnych, urządzeń systemu bezpieczeństwa.