Zrealizowane

Podpisana ze Skarbem Państwa umowa reguluje nie tylko źródła finansowania inwestycji modernizacyjnych na katowicko-krakowskim odcinku A4, ale również m.in. harmonogram prac, które miały i mają być wykonane. W ten sposób, w pierwszych latach po uzyskaniu koncesji, koncesjonariusz, jako nowy zarządca drogi zobligowany został do sfinansowania ze środków własnych i kredytu pomostowego Etapu I prac. W jego zakres wchodziło wybudowanie m.in.

 •     Obwodu Utrzymania Autostrady;
 •    sieci łączności autostradowej (magistrali o długości 60 km, pozwalającej na utrzymanie stałej łączności z punktami alarmowymi, czyli kolumnami SOS, obsługę telefoniczną obiektów autostradowych, nadzór i zarządzanie autostradą),
 •     czterech Miejsc Obsługi Podróżnych,
 •     dwóch Placów Poboru Opłat: w Mysłowicach i Balicach.

W 2003 roku rozpoczęto kolejny etap programu inwestycyjnego. W ramach tego etapu do końca 2009 r. zrealizowano m.in. takie prace, jak:

 •     remont 61 km jezdni autostrady,
 •     modernizacja 31 obiektów mostowych,
 •     budowa 15 przejazdów awaryjnych,
 •     budowa ok. 10 km ekranów akustycznych,
 •     budowa systemu stacji meteorologicznych wraz z elektronicznymi tablicami informacyjnymi,
 •     budowa posterunku policji autostradowej.

W latach 2010 - 2012 zrealizowano następujące inwestycje:

 •     remont 22 obiektów mostowych
 •     budowa 800 m ekranu akustycznego w Jaworznie
 •     modernizacja systemu odwodnienia autostrady w Balicach
 •    poszerzenie Placu Poboru Opłat w Mysłowicach o 2 dodatkowe bramki dla każdego kierunku ruchu.

W roku 2013:

 •     poszerzono Plac Poboru Opłat w Balicach o 2 dodatkowe bramki dla każdego kierunku ruchu
 •     wybudowano 1,6 km ekranów akustycznych (Trzebinia, Krzeszowice, Liszki)
 •     realizowano kontrakt dotyczący wymiany urządzeń poboru opłat

W roku 2014:

 •     kontynuowano prace związane z wymianą urządzeń poboru opłat
 •     modernizowano odwodnienie autostrady w woj. śląskim
 •     rozpoczęto budowę kolejnych ekranów akustycznych na terenie woj. małopolskiego

W roku 2015:

 •     kontynuowano prace związane z wymianą urządzeń poboru opłat
 •     rozpoczeto przebudowę węzła Mysłowice i rozbudowę węzła Rudno
 •     kontynuowano prace związane z modrenizacją odwodnienia autostrady
 •     rozpoczęto budowę kolejnych ekranów akustycznych na terenie woj. śląskiego i małopolskiego 

W roku 2016:

 •     zakończono prace związane z wymianą urządzeń poboru opłat
 •     zakończono przebudowę węzła Mysłowice
 •     wymieniono nawierzchnię jezdni na odcinkach o łącznej długości 24 km
 •     kontynuowano rozbudowę węzła Rudno
 •     kontynuowano prace związane z modernizacją odwodnienia autostrady

W roku 2017:

 •   zakończono rozbudowę węzła Rudno
 •   zakończono wymianę urządzeń poboru opłat wraz z uruchomieniem elektronicznego poboru opłat A4Go
 •   modernizowano odwodnienie w województwie śląskim 
 •   wybudowno kolejne ekrany akustyczne

W roku 2018:

 •   modernizowano odwodnienie w województwie śląskim
 •   wybudowno kolejne ekrany akustyczne
 •   remontowano jeden z obiektów mostowych
 •   remontowano przepusty