Stalexport Autostrada Małopolska S.A.
https://sam.autostrada-a4.com.pl/o_firmie/dane_teleadersowe
Drukuj grafikę : tak / nie

Dane teleadersowe

Stalexport Autostrada Małopolska S.A.

ul. Piaskowa 20
41-404 Mysłowice

tel. 32 76 27 555
fax: 32 76 27 556

e-mail: a4@autostrada-a4.com.pl

Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

KRS 26895
NIP 634 22 62 054
Regon: 273796214

Kapitał zakładowy: 66.753.000,00 zł wpłacony w całości