Strona główna / O Firmie / Przedmiot działalności

Przedmiot działalności

Przedmiotem działalności SAM S.A. jest realizacja obowiązków i praw nałożonych na koncesjonariusza na podstawie Umowy Koncesyjnej. Zadaniem Spółki jest więc:

  •     prowadzenie inwestycji na odcinku koncesyjnym A4
  •     eksploatacja autostrady
  •    pozyskiwanie długoterminowego finansowania dla następnych faz realizowanych inwestycji na zasadzie samofinansowania się projektu
  •     używanie i pobieranie pożytków z nieruchomości wchodzących w skład Pasa Drogowego Autostrady

Realizowany przez SAM S.A. projekt, w odróżnieniu od innych koncesji autostradowych, nie obciąża poręczeniami, ani innymi zobowiązaniami Skarbu Państwa.