Rada Nadzorcza

  •     Costantino Ivoi – Przewodniczący  Rady
  •     Flavio Ferrari - Członek Rady
  •     Stefano Rossi – Członek Rady