Rada Nadzorcza

  •     Stefano Bonomolo – Członek Rady
  •     Massimo Di Casola - Członek Rady
  •     Stefano Rossi – Członek Rady