Strona główna / Przetargi / Informacja o przetargu

Informacja o przetargu

Postępowania prowadzone przez: Stalexport Autostrada Małopolska S.A.
Przedmiot kontraktu Data ogłoszenia Termin skł. ofert
Prowadzenie monitoringu odcinka Autostrady A4 w km od 360+000 do 369+000 autostrady A4 Katowice – Kraków, w zakresie wpływu eksploatacji górniczej na pas drogowy autostrady oraz obiekt mostowy M26 w km 365+551 2020-05-14 2020-05-29
Wykonanie okresowej kontroli dot. przeglądu podstawowego obiektów inżynierskich - przepusty zlokalizowane w pasie drogowym koncesyjnego odcinka autostrady A4 Katowice – Kraków 2020-05-12 2020-05-22
Wykonanie robót dot. modernizacji oraz remontu elementów systemu odwodnienia pasa drogowego koncesyjnego odcinka autostrady A4 Katowice – Kraków. 2020-05-07 2020-05-18
Wykonanie przeglądu i ocena stanu technicznego poboczy, odwodnienia, ogrodzenia pasa drogowego oraz drogowych barier ochronnych zlokalizowanych w ciągu autostrady A4 Katowice – Kraków (km 341+640 - km 401+100). 2020-04-16 2020-04-24
Wykonanie robót budowlanych w zakresie naprawy uszkodzeń skarp nasypu w obrębie węzła autostradowego „Brzęczkowice” oraz skarpy wykopu w km 394+720 strona północna w pasie drogowym autostrady A4 Katowice – Kraków. 2020-04-08 2020-04-22
Projekt remontów obiektów mostowych M04 w km 342+260 oraz M06 w km 343+070 koncesyjnego odcinka autostrady A4 Katowice – Kraków. 2020-04-02 2020-04-17
Badania oznakowania poziomego na koncesyjnym odcinku autostrady A4 Katowice – Kraków (km 341+640 – km 401+100). 2020-03-30 2020-04-10
Okresowa kontrola stanu technicznego oraz wykonanie pomiarów i badań parametrów technicznych nawierzchni jezdni autostrady A4 Katowice – Kraków (km 341+640 - km 401+100). 2020-03-30 2020-04-10
Przegląd okresowy budynków i obiektów budowlanych zlokalizowanych w pasie drogowym autostrady A4 Katowice – Kraków. 2020-03-10 2020-03-24