Strona główna / Przetargi / Informacja o przetargu

Informacja o przetargu

Postępowania prowadzone przez: Stalexport Autostrada Małopolska S.A.
Przedmiot kontraktu Data ogłoszenia Termin skł. ofert
Wykonanie robót remontowych żelbetowej ściany oporowej magazynu soli na terenie OUA „Brzęczkowice”. 2019-04-19 2019-05-20
Badanie oznakowania poziomego na koncesyjnym odcinku autostrady A4 Katowice – Kraków. 2019-04-11 2019-04-18
Wykonanie przeglądu podstawowego obiektów mostowych i inżynierskich (przepusty) zlokalizowanych w pasie drogowym koncesyjnego odcinka autostrady A4 Katowice - Kraków. 2019-04-11 2019-05-06
Wykonanie przeglądu podstawowego ekranów akustycznych zlokalizowanych w pasie drogowym koncesyjnego odcinka autostrady A4 Katowice - Kraków 2019-04-11 2019-05-06
Wykonanie prac projektowych i robót budowlanych związanych z wymianą stalowych, modułowych urządzeń dylatacyjnych oraz z wykonaniem robót towarzyszących na obiekcie mostowym M02P zlokalizowanym w km 341+671 koncesyjnego odcinka autostrady A4 Katowice - Kraków 2019-04-08 2019-04-24
Wykonanie robót dot. bieżących napraw nawierzchni jezdni ul. Piaskowej oraz jezdni manewrowych na terenie OUA „Brzęczkowice” zlokalizowanych w ciągu pasa drogowego koncesyjnego odcinka autostrady A4 Katowice – Kraków. 2019-03-28 2019-04-19
Przebudowa odwodnienia autostrady A4 – Część III 2019-03-22 2019-05-07