Strona główna / Przetargi / Informacja o przetargu

Informacja o przetargu

Postępowania prowadzone przez: Stalexport Autostrada Małopolska S.A.
Przedmiot kontraktu Data ogłoszenia Termin skł. ofert
Wykonanie robót remontowych dachu magazynu soli na terenie OUA „Brzęczkowice”. 2020-03-31 2020-04-20
Badania oznakowania poziomego na koncesyjnym odcinku autostrady A4 Katowice – Kraków (km 341+640 – km 401+100). 2020-03-30 2020-04-10
Okresowa kontrola stanu technicznego oraz wykonanie pomiarów i badań parametrów technicznych nawierzchni jezdni autostrady A4 Katowice – Kraków (km 341+640 - km 401+100). 2020-03-30 2020-04-10
Wykonanie robót dot. remontu nawierzchni miejsc postojowych na terenie parkingów przy Placu Poboru Opłat w „Brzęczkowicach” w pasie drogowym koncesyjnego odcinka autostrady A4 Katowice – Kraków. 2020-03-27 2020-04-10
Wykonanie napraw bieżących nawierzchni jezdni koncesyjnego odcinka autostrady A4 Katowice – Kraków. 2020-03-27 2020-04-08
Przegląd podstawowy, rozszerzony i szczegółowy obiektów mostowych i przegląd podstawowy konstrukcji oporowej zlokalizowanych w pasie drogowym autostrady A4 Katowice – Kraków (km 340+200 – km 401+100) 2020-03-12 2020-04-03
Ekspertyza obiektów mostowych M10P i M10L zlokalizowanych w pasie drogowym koncesyjnego odcinka autostrady A4 Katowice - Kraków. 2020-03-12 2020-04-03
Przegląd okresowy budynków i obiektów budowlanych zlokalizowanych w pasie drogowym autostrady A4 Katowice – Kraków. 2020-03-10 2020-03-24
Wykonanie prac projektowych i robót budowlanych związanych z wymianą mechaniczno – bitumicznych przekryć dylatacyjnych oraz z wykonaniem robót towarzyszących na obiekcie mostowym M26 zlokalizowanym w km 365+551 koncesyjnego odcinka autostrady A4 Katowice - Kraków 2020-02-21 2020-03-13
Przetarg nieograniczony w celu wyłonienia wykonawcy robót objętych Kontraktem F2b-12-2020 - „Przebudowa odwodnienia autostrady A4 – Część IV” 2020-02-17 2020-04-10
Budowa czterech konstrukcji stalowych w postaci bramownic, usytuowanych na terenie Placów Poboru Opłat w Mysłowicach (PPO „Brzęczkowice” – km 351+660) i Balicach (PPO „Balice” – km 400+380), w pasie drogowym koncesyjnego odcinka autostrady A4 Katowice- Kraków, w zakresie dokumentacji projektowej, realizacji robót budowlanych oraz dokumentacji powykonawczej.(UWAGA: ZMIANA ZAKRESU ROBÓT OBJĘTYCH ZAPYTANIEM) 2020-02-07 2020-02-28