Stalexport Autostrada Małopolska S.A.
https://sam.autostrada-a4.com.pl/przetargi/postepowania_wszczete
Drukuj grafikę : tak / nie

Informacja o przetargu

Postępowania prowadzone przez: Stalexport Autostrada Małopolska S.A.
Przedmiot kontraktu Data ogłoszenia Termin skł. ofert
Przegląd podstawowy obiektów mostowych i przegląd rozszerzony konstrukcji oporowej zlokalizowanych w pasie drogowym autostrady A4 Katowice - Kraków (km 340+200 - km 401+100). 2019-05-23 2019-06-07
Przegląd podstawowy obiektów mostowych i inżynierskich w pasie drogowym autostrady A4 Katowice - Kraków (km 340+200 - km 401+100) - Anulowane 2019-05-21 2019-06-07
Malowanie pomieszczeń biurowych, socjalnych i sanitarnych w Budynku Zarządzania Autostradą w Mysłowicach. 2019-05-16 2019-05-24
Wykonanie robót dot. wykonania bieżących napraw nawierzchni betonowych Placu Poboru Opłat w „Balicach” zlokalizowanego w ciągu koncesyjnego odcinka autostrady A4 Katowice – Kraków. 2019-05-16 2019-05-29
Ekspertyza obiektu mostowego M26 zlokalizowanego w pasie drogowym koncesyjnego odcinka autostrady A4 Katowice – Kraków w km 365+551 w zakresie niezbędnym do dokonania doboru nowych urządzeń dylatacyjnych. 2019-05-14 2019-05-24
Dostawa i montaż elementów stałego oznakowania pionowego w ciągu koncesyjnego odcinka autostrady A4 Katowice-Kraków
Uwaga – przedłużenie terminu składania ofert do dnia 27 maja 2019 r. do godz .14.00
2019-05-10 2019-05-27
Okresowa kontrola stanu technicznego oraz wykonanie pomiarów i badań parametrów technicznych nawierzchni jezdni autostrady A4 Katowice – Kraków (km 341+640 - km 401+100). 2019-05-07 2019-05-17
Wykonanie przeglądu i ocena stanu technicznego poboczy, odwodnienia, ogrodzenia pasa drogowego oraz drogowych barier ochronnych zlokalizowanych w ciągu autostrady A4 Katowice – Kraków (km 341+640 - km 401+100). 2019-05-07 2019-05-17
Wykonanie robót remontowych żelbetowej ściany oporowej magazynu soli na terenie OUA „Brzęczkowice”. 2019-04-19 2019-05-20