Stalexport Autostrada Małopolska S.A.
https://sam.autostrada-a4.com.pl/przetargi/postepowania_wszczete
Drukuj grafikę : tak / nie

Informacja o przetargu

Postępowania prowadzone przez: Stalexport Autostrada Małopolska S.A.
Przedmiot kontraktu Data ogłoszenia Termin skł. ofert
Wykonanie opracowania dokumentacji Projektowej pn. „Projekt modernizacji dwudziestu przepustów żelbetowych rurowych o średnicy 1500 mm każdy, zlokalizowanych w pasie drogowym koncesyjnego odcinka autostrady A4 Katowice – Kraków”. 2020-02-24 2020-03-09
Wykonanie prac projektowych i robót budowlanych związanych z wymianą mechaniczno – bitumicznych przekryć dylatacyjnych oraz z wykonaniem robót towarzyszących na obiekcie mostowym M26 zlokalizowanym w km 365+551 koncesyjnego odcinka autostrady A4 Katowice - Kraków 2020-02-21 2020-03-13
Przetarg nieograniczony w celu wyłonienia wykonawcy robót objętych Kontraktem F2b-12-2020 - „Przebudowa odwodnienia autostrady A4 – Część IV” 2020-02-17 2020-04-10
Wykonanie robót dot. remontu oraz modernizacji ogrodzenia pasa drogowego koncesyjnego odcinka autostrady A4 Katowice – Kraków. 2020-02-10 2020-02-24
Wykonanie robót dot. montażu oraz wymiany bram i furtek zlokalizowanych w ciągu ogrodzenia pasa drogowego koncesyjnego odcinka autostrady A4 Katowice – Kraków. 2020-02-10 2020-02-24
Budowa czterech konstrukcji stalowych w postaci bramownic, usytuowanych na terenie Placów Poboru Opłat w Mysłowicach (PPO „Brzęczkowice” – km 351+660) i Balicach (PPO „Balice” – km 400+380), w pasie drogowym koncesyjnego odcinka autostrady A4 Katowice- Kraków, w zakresie dokumentacji projektowej, realizacji robót budowlanych oraz dokumentacji powykonawczej.(UWAGA: ZMIANA ZAKRESU ROBÓT OBJĘTYCH ZAPYTANIEM) 2020-02-07 2020-02-28
Wykonanie robót dot. remontu przepustu żelbetowego o nr ewid. S-0000A4-00001 w km 342+409 zlokalizowanego w pasie drogowym koncesyjnego odcinka autostrady A4 Katowice – Kraków. 2020-01-15 2020-02-21